POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Protecția Datelor cu Caracter Personal

Noi, OVERT HEALTH S.R.L., în continuare Firma, am luat măsuri tehnice și organizatorice în vederea respectării datelor cu caracter personal împotriva pierderii, modificării sau în vederea eliminării riscurilor privind accesul neautorizat. Astfel, datele cu caracter personal prelucrate de noi sunt în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor cu caracter personal și a Regulamentului UE 2016/679 (în continuare GDPR)
IMPORTANT: Precizăm faptul că site-ul nostru se adresează persoanelor având vârsta de peste 18 ani.
I. DEFINIȚII: a) Date cu caracter personal: orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă ( ”persoana vizată”); o persoana fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. b) Operator de date înseamnă persoana care transferă datele cu caracter personal. c) Măsurile tehnice și organizatorice de securitate înseamnă măsurile menite să protejeze datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale sau a pierderii accidentale, modificării, divulgării sau accesul neautorizat, în special atunci când prelucrarea presupune transmiterea datelor într-o rețea, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare. d) Categorii de date prelucrate: datele cu caracter personal (prenumele, numele, adresa, nr. de telefon, adresa de e-mail etc.) sunt prelucrate de către noi doar în situația în care aceste date sunt introduse de către persoana interesată, în rubricile create pe site-ul nostru (ex. rubrica privind comenzi solicitarea de informații/oferte sau abonarea la newsletter). e) Prelucrarea datelor personale: înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
II. DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM Ce date prelucrăm? Datele cu caracter personal ce vor fi prelucrate de către Firma sunt date precum: nume, prenume, denumire firma, e-mail, număr de telefon, adresa, CNP/CUI, etc. Astfel, colectăm date pentru o corecta facturare și livrare a produselor pe care Firma le comercializează. Cum obținem datele cu caracter personal? Putem colecta datele dvs. personale în general în următoarele situații: • Când ne contactați sau ne transmiteți o solicitare; • Când beneficiați de serviciile noastre; • Când vă oferim acces la funcționalitățile site-ului în calitate de utilizator înregistrat; • Când participați la promoțiile și campaniile noastre; • Când alegeți să beneficiați de programele noastre; • Atunci când efectuați plăți pentru produsele și/sau serviciile pe care le oferim prelucrăm informații bancare prevăzute în formularele specifice tranzacțiilor. • Prin exprimarea acordului privind transmiterea de oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing privind activitatea Cabinetului.
III.UTILIZAREA COOKIE-URILOR Pentru toate informațiile legate de cookie-uri va rugăm să vizitați pagina noastră ce contine Politica De Cookie-uri.
IV. SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR Toate informațiile colectate sunt utilizate în scopul prevăzut, pentru care le-ați furnizat, astfel cum a fost menționat la momentul colectării sau în politică de confidențialitate. Astfel, putem utiliza datele dumneavoastră personale într-unul din următoarele scopuri: a) Prelucrarea datelor pentru solicitarea de informații. Prin completarea formularelor de contact, ne oferiți acces la datele dumneavoastră de contact pe care le vom folosi pentru îndeplinirea comenzilor și pentru a răspunde solicitărilor și întrebărilor adresate. Folosim și datele colectate prin intermediul cookies, sau plugins pentru a va oferi o experiență optimizată atunci când utilizați site-ul nostru. b) Putem folosi datele dvs. în scopuri statistice, situație în care datele nu vor fi dezvăluite în concret. Răspunsurile dumneavoastră sunt strict confidențiale și vor fi utilizate exclusiv în scopul anterior menționat; datele sunt colectate și prelucrate prin intermediul unei aplicații externe astfel încât nu va exista nicio conexiune între datele dumneavoastră cu caracter personal și informațiile transmise prin intermediul site-ului. Dacă alegeți să nu oferiți orice informații personale atunci când sunt solicitate, este posibil să nu puteți participa la anumite activități și caracteristici personalizate pe site-urile noastre și să aveți acces limitat la serviciile și ofertele speciale. De exemplu, dacă refuzați să împărtășiți adresa dumneavoastră de email, nu veți putea primi niciun newsletter și nu ne veți putea contacta prin intermediul formularului de pe site.
V. TRANSFERUL DE DATE Vă garantăm că datele dvs. nu vor fi vândute sau închiriate către alte persoane fizice sau juridice, astfel încât să poată fi folosite de către alte companii, fără consimțământul tău. Cu toate acestea, vom putea comunica datele tale unor terți pentru a ne asigura că beneficiați de serviciile noastre, cum ar fi către furnizori de servicii care asigură funcționarea site-ului, agenții de marketing care asigură comunicarea newsletter-ului, autorități sau instituții publice în vederea îndeplinirii obligațiilor legale etc.
VI. PĂSTRAREA DATELOR PERSONALE Păstrăm datele dvs. personale pentru perioada necesară realizării scopurilor explicate în prezenta politică de confidențialitate, dacă o perioadă mai lungă de timp de păstrare nu este necesară sau permisă de legea aplicabilă. Vom distruge informațiile dumneavoastră personale cât mai curând posibil și într-un mod în care să nu mai poată fi recuperate sau reconstituite. Dacă informațiile personale sunt imprimate pe suport de hârtie, acestea vor fi distruse într-un mod sigur, prin tocarea sau arderea documentelor pe suport de hârtie sau în alt mod, iar dacă acestea vor fi salvate pe suporturi electronice, vor fi distruse prin mijloace tehnice pentru a asigura faptul că informațiile nu mai pot fi recuperate sau reconstituite ulterior.
VII. DREPTURILE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL FURNIZATE: Potrivit GDPR, în calitate de persoană vizată beneficiați de un cumul de drepturi, respectiv: a) Dreptul la informare și acces la date cu caracter personal: dreptul de a obține o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care va privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective. b) Dreptul la rectificare: dreptul de a solicita Operatorului și de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc și/sau de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, cu mențiunea că în cazul unui cont online aceste modificări le puteți efectua personal din secțiunea de editare a datelor contului. c) Dreptul la ștergerea datelor („DREPTUL DE A FI UITAT”): dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplica anumite motive menționate în GDPR. d) Dreptul la restricționarea prelucrării: dreptul de a obține restricționarea prelucrării în anumite cazuri. e) Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc și de a le transmite către un alt operator. f) Dreptul la opoziție: dreptul de a va opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care va privesc, în condițiile GDPR. g) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau va afectează în mod similar într-o măsura semnificativa. h) Dreptul sa va adresați printr-o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în situația în care considerați ca datele dumneavoastră nu au fost prelucrate în conformitate cu prevederile legale. Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal Blvd. General Gheorghe Magheru 28-30, 010336, București, Romania Tel: 031 805 9211 www.dataprotection.ro Pentru exercitarea acestor drepturi va rugam sa ne transmiteți o cerere scrisă și semnată de dvs. folosind următoarele date de contact: adresa de e-mail: caring@overthealth.com sau adresa poștală: Overt Health S.R.L., Str. General Traian Mosoiu 46, Apt. 16, Cluj-Napoca 400132, România
VIII. MĂSURI TEHNICE ȘI ORGANIZATORICE Firma a luat măsuri rezonabile pentru: (i) a proteja informațiile personale de accesul neautorizat, de dezvăluire sau de distrugere și (ii) a păstra informațiile personale precise și actualizate după caz (iii) monitorizarea sistemelor noastre pentru potențiale intruziuni, pentru reacția la incidente potențiale, pentru susținerea securității informațiilor la nivel de proprietate, pentru revizuirea și actualizarea regulată a controalelor de securitate pe care le utilizăm pentru a proteja datele și pentru a oferi instruire în programul de securitate a informațiilor pe care le deținem. Cerem și afiliaților și furnizorilor noștri de servicii cu care partajăm informații personale să facă eforturi rezonabile pentru a păstra confidențialitatea informațiilor personale despre dvs. Pentru tranzacțiile online, utilizăm măsuri tehnologice rezonabile pentru a proteja informațiile personale pe care ni le transmiteți prin intermediul site-ul nostru. Totuși, din păcate, niciun sistem de securitate sau sistem de transmitere a datelor pe internet poate garanta securitatea datelor dvs. Pentru protecția vieții dumneavoastră private, vă recomandăm să nu ne transmiteți numerele cardurilor de credit sau orice alte informații personale confidențiale prin e-mail, decât dacă vă sunt solicitate în mod expres și acestea sunt absolut necesare scopului pentru care le oferiți. Vă vom contacta prin mesaje mobile/text sau prin e-mailuri pentru a vă solicita informații confidențiale sau detalii privind cardul de credit. Vom solicita detaliile cardului de credit doar prin telefon atunci când cumpărați un produs, faceți o rezervare sau aplicați pentru un pachet promoțional. Pentru orice nereguli pe care le sesizați în legătură cu datele care v-au fost solicitate, vă rugăm să vă adresați cu o solicitare pentru lămuri sau reclamație utilizând următoarea adresă de e-mail: caring@overthealth.com
IX. ACTUALIZAREA POLITICII DE CONFIDENTIALITATE Ne rezervăm dreptul ca, în mod discreționar, să adăugăm, să modificăm sau să eliminăm în viitor elemente din aceasta Politică de Confidențialitate pentru a ne asigura că informațiile conținute furnizează o informație relevantă și adecvată cu privire la colectarea și procesarea de către noi a datelor dvs. personale.